Samenwonen, waar moet je allemaal aan denken?

Hoe lang zijn samenwoners gemiddeld bij elkaar? Halen ze het 25-jarig jubileum of is dat korter? Uit onderzoek blijkt dat het veel korter is, gemiddeld zijn samenwonenden zo’n tien jaar bij elkaar. En dan? Wat kan je doen om het op financieel vlak niet mis te laten gaan?

Vorige week verscheen een onderzoek van Wijzer in geldzaken in samenwerking met het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs en wat blijkt, samenwoners hebben het lang niet altijd goed geregeld. Wat bij trouwen of een geregistreerd partnerschap automatisch gaat, moeten samenwoners zelf regelen. En dan gaat het vaak mis. Want, denk je meteen aan pensioen als je gaat samenwonen? Nee. Denk je aan mogelijke partneralimentatie? Nee. Erft je partner van je als je komt te overlijden? De helft van de ondervraagden in het onderzoek, en dat waren er toch een slordige 1700, had niets geregeld. En als je partner dan wegvalt, dan zouden je schoonouders wel eens de erfgenaam kunnen zijn en blijf je dus onverzorgd achter. Het enige wat doorgaans wel goed is geregeld, is het regelen van het gezag over de kinderen die er zijn. Dat is tenminste iets. Maar de grote hiaten vragen om aandacht.

Punten van aandacht
Pensioen is te vaak onderbelicht. Aanmelden van je partner bij je pensioenfonds is een kleine moeite, maar het NIET doen kan grote onaangename gevolgen hebben. Als je dan komt te overlijden, heeft je partner geen partnerpensioen. Nog een punt van aandacht: het hebben van een koophuis. Heb je samen een koophuis gekocht, hoe heb je dan de eigendomsverhoudingen geregeld? De hypotheek? Of het recht om er in te mogen blijven wonen als je komt te overlijden? Of, bij een scheiding, hoe ga je om met de verdeling van je huis? En van je overige bezittingen? Dat soort dingen kun je allemaal vastleggen in een samenlevingscontract. Dat betekent, naar elkaar de zaken goed regelen en de ander niet per definitie in de kou laten staan als er iets gebeurt.

Meer weten?
Wijzer in geldzaken heeft een handige online tool ‘samenwonen goed geregeld’. Deze tool geeft je een helder beeld in je situatie. En als je wilt weten wat dit betekent, voor nu en in de toekomst, ga dan naar de gecertificeerd financieel planner die je met raad en daad terzijde kan staan. Liefde voor je partner betekent namelijk ook dat je het financieel goed voor elkaar regelt. Met een samenlevingscontract bijvoorbeeld.