Mijn werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

1) Kennismakingsgesprek
Praten over uw persoonlijke financiële situatie is erg privé. Belangrijk is dat we eerst met elkaar kennismaken. In dat gesprek geeft u aan wat u bezighoudt en op welke vragen u graag antwoord zou willen hebben. Kortom waar droomt u van? Ik zal aangeven waaruit mijn dienstverlening bestaat, wat mijn werkwijze is en wat ik voor u kan betekenen. Dit gesprek is op mijn kosten. Indien ik uw vragen verder mag uitwerken in een financieel plan of financieel advies, dan zal ik aangeven wat hierbij de kosten zijn.

2) Inventarisatie
Zodra u akkoord gaat met mijn kostenopgaaf, ga ik verder voor u aan de slag. Ik zal u vragen alle relevante stukken aan te leveren. Op basis daarvan breng ik uw financiële situatie in kaart.

3) Analyse en Advies
Ik ga uw financiële situatie analyseren en uw vragen beantwoorden. Na opstelling van het financiële plan, maak ik een afspraak met u om het plan te bespreken en te kijken of uw dromen gerealiseerd kunnen worden. Indien er vervolgstappen nodig zijn, kan ik gebruik maken van mijn professionele netwerk bestaande uit notarissen, accountants en vermogensbeheerders.

4) Nazorg
Na het bespreken van het financiële plan heeft u een basis voor uw financiële toekomst. Doordat uw persoonlijke wensen en omstandigheden kunnen wijzigen en omdat de wetgeving en marktomstandigheden kunnen wijzigen; is het belangrijk om regelmatig te bekijken of we nog steeds op koers liggen. Ik ben dan ook van mening, dat een financieel plan alleen dan zijn waarde behoudt als u er jaarlijks aandacht aan besteed.  Ik neem een keer per jaar contact met u op om te vernemen of u van mijn dienst gebruik wilt maken.

Tarief:
Om ongebonden en onafhankelijk te kunnen adviseren, werk ik op basis van een uurtarief. Op deze wijze wordt mijn deskundigheid onafhankelijk en in uw belang ingezet.
Mijn tarief is als volgt en geldig tot 1 januari 2024:
€ 90,00 per uur

Vaste prijs
Voor complete financiële planningen kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt.