Hoe werkt dat, het administreren van uw vermogen?

In de eerste plaats is het zaak om voor u gaat trouwen een overzicht te maken van uw privé-vermogen. U maakt dan in bijvoorbeeld een Excel-bestand een overzicht van uw bezittingen. Daaronder vallen zaken als een woning, bankrekeningen en beleggingen, maar ook bijvoorbeeld een auto en schulden.

Om de vermogens ook na het huwelijk gescheiden te houden, is het zaak om elk jaar opnieuw vast te stellen wat de vermogens zijn. Immers, in de praktijk blijven deze drie vermogens vaak niet gescheiden. Zelfs niet als u voor de drie vermogens drie aparte bankrekeningen aanhoudt.

Stel dat u na uw huwelijk samen een huis heeft gekocht en stel dat u vanuit uw privé-vermogen een bedrag van € 25.000 heeft gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. In principe krijgt u door deze aflossing een vordering van             € 25.000 op de “beperkte gemeenschap van goederen”. Als het huwelijk wordt beëindigd, moet deze vordering van € 25.000 door de huwelijksgemeenschap aan u worden terugbetaald. Maar als u deze aflossing niet heeft geadministreerd, kunt u dat niet bewijzen. U loopt dan het risico dat de vordering nimmer wordt terugbetaald.

Een voor de hand liggend moment om de jaarlijkse administratie op te maken, is nadat u uw jaarlijkse belastingaangifte heeft ingevuld. U hoeft het overzicht niet notarieel te laten vastleggen. Wel verdient het de voorkeur de jaarlijkse vermogensoverzichten beiden te ondertekenen en een kopie op een veilige plek te bewaren, bijvoorbeeld in de cloud.

Als u van plan bent om in 2018 te gaan trouwen en u wilt weten hoe u het beste een administratie kunt bijhouden, kan een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk u adviseren.