Renteaftrek restschuld afgeschaft

De restschuldregeling wordt eind van het jaar afgeschaft. Als u een huis heeft dat onder water staat, kan het lonen om nog in 2017 actie te ondernemen. De regeling waarbij de hypotheekrente die u betaalt over een restschuld nog 15 jaar aftrekbaar is, wordt eind van dit jaar afgeschaft. Dat maakte staatssecretaris Wiebes onlangs bekend.Voorbeeld. U heeft uw huis destijds gekocht voor € 280.000. U heeft daarvoor een hypotheek afgesloten van eveneens € 280.000. Als u uw huis dit jaar verkoopt voor                € 250.000 heeft u € 30.000 te weinig om de hypotheek helemaal af te lossen. Deze € 30.000 noemen we de restschuld. U mag de rente over deze restschuld nog 15 jaar, dus in dit voorbeeld tot en met 2032, aftrekken. Daarna valt de nog niet afgeloste restschuld in box 3. Dat betekent dat de rente dan niet langer aftrekbaar is. Wel mag u dan de schuld aftrekken van uw bezittingen in box 3, zoals spaargeld en beleggingen. Daarmee vermindert u het belastbare vermogen en betaalt u minder vermogensrendementsheffing.

Als u uw huis pas in 2018 verkoopt en de restschuld dus na 2017 ontstaat, is de rente over de restschuld niet langer aftrekbaar. Dan valt de restschuld meteen in box 3.

Aan de restschuldregeling zitten nog wel wat haken en ogen. Zo telt alleen de restschuld die is gebruikt voor de aankoop of verbouwing van uw huis mee. Als u een deel van de hypotheek heeft gebruikt voor de aankoop van een tweede huis of een auto, dan is de rente over dat deel niet aftrekbaar. Dat is nu al niet het geval en dus ook niet als dit deel na de verkoop van uw huis overblijft als restschuld. Ook als u uw huis niet verkoopt, maar het gaat verhuren of het aanhoudt als tweede woning, kan in fiscaal opzicht een restschuld ontstaan.

Heeft u een huis dat onder water staat en overweegt u in de nabije toekomst te verhuizen? Dan kan het de moeite waard zijn te bekijken wat het betekent als u uw huis nog voor het einde van het jaar verkoopt. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk kan u daarbij helpen door verschillende scenario’s door te rekenen en de voor- en nadelen van de alternatieven op een rij te zetten.