Dit zijn zaken waar je eigenlijk niet aan wilt denken.

Datum: 5-6-2018

Als de vakantie zich aandient, is het slim om even stil te staan bij zaken waar je eigenlijk niet aan wilt denken, zoals de mogelijke risico’s bij vermogen. Wat gebeurt er bij overlijden tijdens vakantie en wat gebeurt er als zich plotseling een beurscrash voordoet? Twee soorten rampen worden aangestipt in bijgaande podcast, met daarbij twee tips om vermogen te beschermen.

Met het hele gezin in één vliegtuig, wat als het misgaat? Of, er komt weer eens een vakantiecrash en je aandelen halveren in waarde, terwijl je nietsvermoedend op een zonnig strand in verweggistan ligt? Op reis en tijdens de reis kunnen veel rampen en rampjes plaatsvinden. Allereerst, wat heb je geregeld als je met het hele gezin in dat ene vliegtuig stapt?

Testament
Het klinkt misschien een beetje bizar, maar heb je een testament dat er ook in voorziet wat er dan moet gebeuren? De meeste testamenten gaan niet verder dan ‘langstlevende’ en zijn bedoeld om de partner van de overledene te beschermen, maar bij rampen waarbij beide partners het niet overleven en misschien de kinderen ook niet, wie moet dan erven? Gaat het vermogen terug naar de ouders, of gaat het juist naar de ouders van een van beiden? Bij rampen van deze aard, zou een testament hier ook in moeten voorzien.
Wie deze zomer met het hele gezin in dat ene vliegtuig stapt of met een groot aantal gezinsleden, doet er goed aan zich vooraf af te vragen naar wie het vermogen gaat als beide ouders tegelijkertijd komen te overlijden of wat er gebeurt als de ene ouder een paar dagen later overlijdt. In een testament kun je vastleggen wat er moet gebeuren als zich zo’n ramp voordoet. Weinig mensen doen dit, maar het zal de afwikkeling van de nalatenschap ten goede komen en de wens van de erflater zal als een dergelijk rampscenario zich voordoet uitgevoerd kunnen worden. Een check bij de gecertificeerd financieel planner kan geen kwaad.

Beurscrash
En dan is er die andere, zuiver financiële ramp, die zich kan voordoen: een beurscrash terwijl je niet kunt ingrijpen. Je zou kunnen zeggen: verkoop al je aandelen voordat je met vakantie gaat, maar dat is tamelijk rigoureus en bovendien, je zit dan ook niet in de markt als de beurs gewoon doordendert en er geen crash komt. Maar, kun je van twee walletjes eten? Dus geen risico lopen en toch kans behouden op rendement? Nee, dat kan niet. Maar, er is wel een verzachtende omstandigheid.

Put-optie
Je zou ervoor kunnen kiezen om tijdelijk wat put-opties met een brede exposure (niet alleen één bepaald aandeel) aan te schaffen die een paar maanden lopen. Die behoeven niet al te duur te zijn en zullen een deel van een eventuele koersdaling kunnen opvangen. En daarmee het verlies dempen. Bij een gelijkblijvende of stijgende beurs zal de premie uit de optie lopen, oftewel; ze verliezen hun hele waarde. Zie het kopen van een put-optie als een brandverzekering. Als zich brand voordoet ben je verzekerd, en als alles in tact blijft dan ben je de verzekeringspremie kwijt.

Tips
Dus twee tips om je vermogen te beschermen: check je testament en neem het kopen van een put-optie in overweging als je je beleggingen tijdelijk minder risicovol wilt laten zijn zonder dat je rendementskansen verspeelt. Een gecertificeerd financieel planner kan je hierin adviseren.

Doordenken met FFP.