Eigen bedrijf beginnen? Let dan hier op

Het aantal zzp’ers is de afgelopen tijd flink toegenomen. Als u voor uzelf wilt beginnen, waar moet u dan aan denken? Het aantal zelfstandigen is de afgelopen jaren gestegen van 1,0 miljoen in 2003 naar 1,5 miljoen eind 2017. Daarvan is twee derde zzp’er. Waar moet u op letten als u voor uzelf wilt beginnen?  
                                                               
Bedrijfsvorm
De meeste zzp’ers hebben een eenmanszaak. Dit is de meest simpele vorm van een eigen bedrijf. U bent uw eigen bedrijf. Over uw winst moet u inkomstenbelasting betalen. U kunt als zzp’er met een eenmanszaak recht hebben op verschillende aftrekposten, zodat u minder belasting betaalt. Belangrijke aftrekposten zijn de zelfstandigenaftrek en, voor startende ondernemers, de startersaftrek.
Een heel andere bedrijfsvorm is de BV. Bij een BV betaalt u over de winst vennootschapsbelasting. Verder bent u verplicht om aan uzelf een salaris uit te keren. Daarbovenop kunt u de winst als
dividend uitkeren. Het is allemaal wat gecompliceerder dan bij een eenmanszaak, maar het kan toch interessant zijn om te ondernemen vanuit een BV. Vooral als u veel verdient – globaal vanaf    € 150.000 – of als u bepaalde risico’s wilt uitsluiten. Met een eenmanszaak bent u namelijk aansprakelijk met al uw privévermogen en wellicht ook dat van uw partner. Bij een BV is dat niet het geval. Dan kunnen schuldeisers hun claims uitsluitend op het vermogen binnen de BV verhalen, tenzij sprake is van aantoonbaar wanbeleid of fraude.
Als u samenwerkt met andere zzp’ers kunt u overwegen dit te doen in een vennootschap onder firma, een maatschap of een coöperatie. Het hangt helemaal van de omstandigheden af welke ondernemingsvorm voor u het meest geschikt is.
Verzekeren
Veel zzp’ers verdienen meer dan een werknemer die hetzelfde werk doet. Maar tegenover het hogere inkomen staan ook meer onzekerheden. Daartegen kunt u zich soms indekken, maar dat kost geld. Om te voorkomen dat uw inkomsten wegvallen bij ziekte kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov-verzekering) afsluiten. Zo’n verzekering is duur, maar u kunt de premie drukken door te kiezen voor een verzekering die pas na bijvoorbeeld drie of zes maanden ziekte gaat uitkeren. Waar u zich niet tegen kunt verzekeren, is tegen werkloosheid. Maar u kunt er wel rekening mee houden door een financiële buffer op te bouwen voor als de zaken minder gaan.
Pensioen
Als zzp’er moet u zelf voor uw pensioen zorgen. U kunt dat doen door met belastingvoordeel te sparen of beleggen. U bouwt dan een lijfrente op. De premie is aftrekbaar van uw inkomen, zodat u minder belasting betaalt. Pas als de lijfrente na uw pensionering gaat uitkeren, betaalt u over de uitkeringen inkomstenbelasting.Als u zzp’er wilt worden, kan een gecertificeerd financieel planner FFP u daarbij adviseren en u wijzen op de vele fiscale regelingen voor zzp’ers. Tegelijkertijd kan hij of zij samen met u de risico’s in kaart brengen en bespreken in hoeverre u zich daartegen kunt en wilt indekken.