Bescherm uw spaargeld tegen belasting en inflatie en ga beleggen

Datum: 12-6-2018

Als u de waarde van uw vermogen op peil wilt houden, is beleggen een goed alternatief voor sparen. Maar beleggen is niet zonder risico. Beleg daarom alleen met geld dat u op korte termijn niet nodig heeft en beperk de risico’s.

Omdat hij al jaren meer aan belasting betaalt dan hij aan spaarrente krijgt, vroeg een klant onlangs mijn advies.
Onlangs had ik, gecertificeerd financieel planner FFP, een afspraak met een nieuwe klant. We zaten aan tafel in zijn modern, strak ingerichte woning. Hij heeft een goede baan en zo’n twee ton aan spaargeld. Hij denkt er al jaren aan om meer rendement te maken, maar het komt er niet van. Nu de spaarrente van zijn bank is gedaald tot 0,05 procent is voor hem de maat vol. ‘Het is een luxeprobleem’, zegt hij verontschuldigend. ‘Maar een luxeprobleem is ook een probleem’, antwoordde ik.

Het aflossen van de hypotheek vindt hij niet nodig, omdat hij een flinke overwaarde heeft en een hele lage rente betaalt. Aanvullend pensioen evenmin, want hij heeft een prima bedrijfspensioen en er is daarom geen jaarruimte om aanvullend iets te kunnen doen.

Beleggen
Alternatief is beleggen. Eigenlijk wil hij dit al langere tijd, maar hij heeft een buitenstaander nodig om het laatste zetje te geven. Bovendien kan hij de risico’s van beleggen niet goed overzien.
‘Loop ik geen risico dat het geld straks weg is’, is zijn terechte vraag. Beleggen is nooit risicoloos, maar wie breed gespreid belegt in een wereldwijd fonds of ETF (dat is een indextracker, daarmee beleg je als het ware in de hele beurs), is de kans dat het geld op een gegeven moment op is, vrijwel nihil.

Ik adviseer hem wel met klem om alleen te beleggen met geld dat hij de komende jaren niet nodig heeft. Momenteel houdt hij elke maand geld over. Hij gaat de komende vijftien jaar nog niet met pensioen, dus hij heeft het ook niet nodig om de komende jaren een eventuele inkomensdaling op te vangen.
Maar er is wel iets anders aan de hand. Deze manager van een succesvol internetbedrijf speelt met de gedachte om de komende jaren een groter huis te kopen. Die aankoop wil hij voor een deel met eigen geld financieren, om niet al te veel schuld aan te gaan. Dat geld moet hij dus niet gaan beleggen, omdat je in principe alleen moet beleggen met geld dat je binnen de gestelde tijdshorizon niet nodig hebt. Liever een paar jaar geen rendement dan het risico dat je beleggingen moet verkopen als de koersen laag staan.

Risicoprofiel
De volgende stap is: beginnen met het bepalen van een risicoprofiel. Wat ik in zo’n geval vaak doe is samen met mijn klant een vragenlijst doorlopen waarmee hij of zij inzicht krijgt in zijn eigen risicobereidheid. Ik heb bij deze klant in alle rust aan zijn glazen keukentafel alle risico’s en aandachtspunten doorgelopen. Dat zijn hele nuttige exercities, zeker als je daar de tijd voor neemt. Vooral mensen met weinig ervaring met beleggen weten vaak niet hoeveel risico zij willen en kunnen lopen.

Tenslotte heb ik mijn klant verteld over de voor- en nadelen van gespreid inleggen. Dat betekent dat je niet alles in een keer belegt, maar dat je gedurende bijvoorbeeld een jaar elke maand een bepaald, vast bedrag belegt. En dit proces ook automatiseert.

Behoud van koopkracht
Ik heb deze klant goed kunnen helpen door hem uit te leggen wat beleggen is en wat de risico’s zijn. Naar verwachting zal hij door te beleggen op zijn minst de koopkracht van zijn vermogen in stand kunnen houden. Waarschijnlijk zal hij er zelfs geld mee verdienen; in het ergste geval daalt de waarde van zijn vermogen. Maar die kans is erg klein.

Als gecertificeerd financieel planner begeleid ik mensen bij het stellen van doelen. Waarom wil iemand beleggen? Wanneer moet het doel zijn bereikt? Is het erg als het doel niet (helemaal) wordt bereikt?

En ik besteed aandacht aan het in kaart brengen van de risico’s. Daarbij kan ik net zo min als iemand anders in de toekomst kijken. Maar ik kan er wel voor zorgen dat mijn klanten weten waar ze aan beginnen, hoe ze moeten omgaan met een nieuwe situatie en wat ze niet moeten doen.