Wel een overwaarde eigen huis, maar weinig pensioen? Dit zijn de mogelijkheden.

Veel ouderen hebben een huis met een forse overwaarde, maar slechts weinig inkomen. Er is nu een nieuwe manier om een deel van de overwaarde te verzilveren.Wie weinig inkomen heeft maar wel een eigen huis met overwaarde kan sinds kort geld lenen met een Verzilverlening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De Verzilverlening zal via gemeentes die hieraan meedoen, worden aangeboden. Op de site van SVn vindt u een compleet overzicht van alle leningen, uitgesplitst naar provincie en gemeente.
Gedurende de looptijd hoeft geen rente te worden betaald; die wordt namelijk bijgeschreven. Pas als u uw huis verkoopt of als u overlijdt, wordt de lening, inclusief rente, afgelost. Overigens is deze rente niet aftrekbaar.

Een belangrijke punt is dat de gemeente bepaalt onder welke voorwaarden wordt geleend en waaraan het geld mag worden besteed. De Verzilverlening is primair bedoeld om huizenbezitters in staat te stellen om de kwaliteit van hun eigen huis op peil te houden of te verbeteren. Denk aan achterstallig onderhoud of een verbouwing zodat het wooncomfort beter aansluit bij de hedendaagse wooneisen. Het is niet de bedoeling dat het geleende geld als aanvulling op het pensioen wordt ingezet, al kunnen gemeentes wel toestaan dat eenmalig een bedrag consumptief wordt uitgegeven. Verder is er een minimumleeftijd van 57 jaar, al mogen gemeentes kiezen voor een hogere minimumleeftijd.

Met de Verzilverhypotheek wil het SVn een bijdrage leveren aan de oplossing van een groeiend probleem van veel ouderen: weinig pensioen, maar veel vermogen in de vorm van een grotendeels of helemaal afbetaald huis. Het geld zit dus in stenen. Eerder al kwam het SVn met de Blijverslening, die zich op een vergelijkbare doelgroep richt.

Tot de financiële crisis van 2008 konden veel ouderen met weinig inkomen bij veel banken terecht voor een opeethypotheek. Bij een opeethypotheek kunt u geld lenen op basis van de overwaarde van uw huis. De rente, die niet aftrekbaar is, wordt bijgeschreven. Daarmee neemt uw schuld dus toe. Maar sindsdien bieden nog maar een paar banken een opeethypotheek aan, en dan alleen nog maar onder voorwaarden die zo strikt zijn dat de meeste mensen er niet voor in aanmerking komen.

De laatste jaren zijn er meer ‘verzilver’-initiatieven op de markt gekomen. Een aantal partijen biedt huizenbezitters aan om hun huis te kopen. Soms spreekt u dan af dat u uw eigen huis terug huurt gedurende een maximaal aantal jaren, soms is die eis er niet en kunt u levenslang blijven wonen in uw huis.

Vanwege de vergrijzing zal de behoefte aan ‘verzilverproducten’ de komende jaren alleen maar toenemen. Er komen regelmatig nieuwe verzilverproducten op de markt. De voorwaarden van dergelijke producten lopen behoorlijk uiteen en zijn voor een buitenstaander vaak moeilijk te doorgronden. Het is dan ook belangrijk om voor u een besluit neemt goed de voor- en de nadelen en de risico’s voor ogen te hebben, of het nu gaat om een hypotheek of een constructie waarbij u uw huis verkoopt maar er blijft wonen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u ouder wordt dan u denkt? Moet u dan uw huis verkopen? En hoe zit het met de kosten?

Een gecertificeerd financieel planner FFP kan u hier goed bij helpen. Hij of zij kan niet alleen doorrekenen wat een en ander betekent voor uw inkomen, maar ook wat de risico’s zijn en wat het betekent voor uw erfgenamen,. Kortom, een integraal advies, waarbij met alle huidige en toekomstige financiële en fiscale aspecten rekening wordt gehouden.