Wat verandert er in 2018 voor u?

De belasting op spaargeld gaat omlaag en de AOW-leeftijd neemt verder toe. Wat gaat er voor u volgend jaar veranderen op belastinggebied? Onlangs presenteerde het demissionaire kabinet het Belastingplan 2018. Wat verandert er voor u en moet u actie ondernemen?

  • De belasting op vermogen, de vermogensrendementsheffing, gaat iets omlaag. Vermogens tot een ton worden boven de vrijstelling van € 25.000 per persoon belast met 0,80% belasting. Dat was 0,86%. Let wel: het gaat om het vermogen op 1 januari 2018. Daarover wordt belasting geheven als u de aanslag over 2018 krijgt. Dat is in de loop van 2019. Zie verder onderstaande tabel.

Vermogen                                                       2018                2017

0  – € 25.000                                                       –                       –

€ 25.000 –  € 100.000                                      0,80%              0,86%

€ 100.000 – € 1.000.000                                  1,36%              1,38%

Meer dan € 1.000.000                                     1,61%              1,62%

 

  • Inkeerregeling afgeschaft. Vanaf 2018 wordt u niet langer ontzien als u verzwegen vermogen of inkomsten alsnog aangeeft. Als u binnen 2 jaar na de onjuiste aangifte het verzwegen bedrag alsnog aangeeft, legt de Belastingdienst nu nog een ‘matige’ boete op van 120% van de te weinig betaalde belasting. Uiteraard moet u ook deze belasting zelf plus de eventuele belastingrente betalen. Wacht u met aangeven tot volgend jaar, dan loopt de boete op tot 300%. Deze boete geldt niet alleen voor zwartspaarders, maar ook voor verzwegen inkomsten uit werk en niet aangegeven erfenissen.
  • Verhoging AOW-leeftijd. In 2018 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar. Nu nog is dat 65 jaar en 9 maanden. Als u stopt met werken voor uw 66ste heeft u tijdelijk geen of een lager inkomen. Weet u al hoe u deze periode kunt overbruggen?
  • Afschaffing scholingsaftrek in 2019. Aanvankelijk zou deze aftrekpost al volgend jaar worden afgeschaft, maar u kunt nog in 2018 profiteren van deze aftrekpost. Scholings- en opleidingskosten zijn aftrekbaar boven de € 250. Alleen een studie of opleiding die u nodig heeft voor uw huidige of toekomstige beroep zijn aftrekbaar. De kosten van een hobbycursus zijn dus niet aftrekbaar.
  • Belastingvoordeel aandelenopties. Werknemers van innovatieve start-ups krijgen vanaf volgend jaar een belastingkorting op het voordeel dat zij behalen met aandelenopties. Nu nog wordt de – vaak papieren – winst die wordt behaald met opties op aandelen van de werkgever volledig belast met inkomstenbelasting. Vanaf 2018 wordt maar 75 procent van deze winst belast. Alleen werknemers van bedrijven met een S&O-verklaring (S&O staat voor Speur- en Ontwikkelingswerk) komen voor deze korting in aanmerking.
  • Tariefvoordeel BV. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd. Nu nog betalen BV’s over winsten tot € 200.000 een tarief van 20 procent en daarboven 25 procent. Vanaf 2018 loopt de eerste schijf door tot € 250.000

Wilt u weten of u de belasting op vermogen kunt verminderen? Of hoe u de periode tussen werk en AOW kunt overbruggen? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk denkt graag met u mee.