Schenking gegeven of juist recent ontvangen? Let dan hierop!

Veel mensen schenken liever met de warme dan met de koude hand. Voor zowel de gever als de ontvanger zijn er regels van de Belastingdienst waar je goed op moet letten.

Als u in 2017 een schenking heeft ontvangen, moet u daar voor 1 maart van dit jaar aangifte voor doen bij de Belastingdienst. Tenminste, als de schenking meer waard was dan de vrijstelling voor de schenkbelasting. De vrijstelling bedroeg in 2017 voor kinderen die van hun ouders kregen € 5.320 en € 2.129 voor anderen. In 2018 zijn deze bedragen respectievelijk € 5.363 en € 2.147.

U kunt eenmalig gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. Die komt dan in plaats van, en niet bovenop, de jaarlijkse vrijstelling. U moet daar wel aangifte van doen, maar hoeft geen schenkbelasting te betalen.

  • Kinderen mogen eenmalig gebruik maken van de verhoogde vrijstelling van € 25.731 (2018) voor een schenking van hun ouders. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 53.602 als de schenking wordt gebruikt voor een dure studie.
  • Iedereen – dus ook als het niet om familie gaat – mag eenmalig een schenking ontvangen van maximaal € 100.800 (2018) voor de aankoop van een huis, voor een verbouwing van de eigen woning, voor de aflossing van een hypotheek of voor de afkoop van erfpacht.

In beide gevallen is een voorwaarde dat de ontvanger tussen de 18 en de 40 jaar oud is of dat zijn of haar partner dat is. Verder mogen kinderen maar van één eenmalige vrijstelling voor een schenking van hun ouders gebruik maken. Dus niet én € 25.731 én € 100.800. Heeft uw kind voor 2010 of na 2014 al eens gebruik gemaakt van de eenmalige vrijstelling, dan kan hij of zij in sommige gevallen gebruik maken van een aanvullende vrijstelling.

Als u een schenking doet, hoeft u in veel gevallen niet naar de notaris. Maar in sommige gevallen kan het wel verstandig zijn om de schenking in een notariële akte te laten vastleggen. Bijvoorbeeld als het om grote bedragen gaat.

Als u niet wilt dat de schenking in een eventuele gemeenschap van goederen valt – de ‘anti-schoonzoonbepaling’- kunt u een uitsluitingsclausule bijvoegen. Dat hoeft niet via een notaris, maar soms is het wel verstandig om dat te doen. Hetzelfde geldt als u een voorwaardelijke schenking wilt doen. Denk aan een schenking die pas definitief wordt als uw kleinkind zijn of haar studie met succes heeft afgerond of een schenking die vervalt zodra de ontvanger in de schuldensanering of Bijstand terecht komt.

In sommige gevallen moet de schenking notarieel worden vastgelegd, namelijk als u:

  • Onroerend goed, zoals een huis, schenkt.
  • Wilt dat de schenking wordt verrekend met uw latere nalatenschap – in jargon: als u wilt dat schenkingen worden ingebracht – moet u dit laten vastleggen in uw testament.
  • Een zogenaamde ‘papieren schenking’ doet. Dat is een constructie waarmee in sommige gevallen erfbelasting wordt bespaard.

De regels rondom schenken zijn complex en veranderen regelmatig. Daarom is het zaak om vooraf goed te weten hoe de wet in elkaar zit. Een gecertificeerd financieel planner FFP kan u helpen om op een fiscaal zo voordelig mogelijke wijze te schenken. Ook kan hij of zij u helpen met het vormgeven van de schenking en met het adviseren wanneer het verstandig om de schenking bij een notaris te laten vastleggen en wanneer dat niet nodig is.