Prinsjesdag 2018: bespaar nog dit jaar belasting

Datum: 17-9-2018

In grote lijnen was het al bekend, maar op Prinsjesdag wordt het dan definitief: volgend jaar gaan veel belastingen omlaag. Dit jaar kunt u hier al van profiteren.

Inkomens tussen de € 20.000 en bijna € 70.000 worden vanaf 2019 belast met (afgerond) 37% in plaats van met 41%. Het toptarief daalt van bijna 52% naar 49,5%.
Voor mij als financieel planner een goede gelegenheid om mijn klanten te adviseren. Want zij kunnen van de belastingverlaging volgend jaar nog dit jaar profteren. Hoe?
Door aftrekposten naar voren te halen. Dan kan men bepaalde items nog tegen het huidige hogere tarief aftrekken in plaats van tegen het lagere tarief van volgend jaar. Ik denk dan onder meer aan onderstaande zaken.

Hypotheekrente

Betaal de hypotheekrente een half jaar vooruit. U mag de hypotheekrente over de eerste zes maanden van 2019 al in 2018 betalen en aftrekken. Dat betekent dat u de hypotheekrente kunt aftrekken tegen het hogere tarief dat in 2018 nog geldt. U mag de rente wel minder maar niet meer dan zes maanden vooruit betalen. Doet u dat wel, dan vervalt de aftrek volledig, dus ook de eerste zes maanden. Overigens is uw hypotheekverstrekker niet verplicht hieraan mee te werken. Vraag daarom eerst na of uw bank of verzekeraar zo’n vooruitbetaling accepteert.

Oversluiten hypotheek

Sluit uw hypotheek nog dit jaar over. Als u uw huidige hypotheek oversluit naar een lening met een lagere rente betaalt u vaak een boeterente. Deze boeterente is aftrekbaar. Daarnaast betaalt u afsluit- en soms advieskosten. Ook deze kosten zijn aftrekbaar. Als u uw hypotheek nog dit jaar oversluit – al dan niet bij dezelfde hypotheekverstrekker – zijn al deze kosten tegen het huidige, hogere tarief aftrekbaar.

Zorgkosten

Haal planbare zorgkosten naar voren. Sommige zorgkosten kunt u plannen, zoals een gebitsrenovatie. Mocht u een dergelijke ingreep overwegen, dan kan het voordelig zijn om deze nog in 2018 te laten plaatsvinden. Vraag dan wel of de rekening voor het eind van het jaar kan worden verzonden.

Giften

Doneer extra in 2018. U kunt ook aftrekbare giften aan goede doelen naar voren halen. Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar als het om een ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling – gaat. Dat is een goed doel dat door de Belastingdienst als zodanig is erkend. Vaak is een gift pas aftrekbaar als deze uitkomt boven de één procent van uw inkomen. Door uw geplande giften voor 2019 al dit jaar te doen, kunt u deze tegen een hoger belastingtarief aftrekken.

Aftrekposten dit jaar naar voren halen

Ook als u volgend jaar verwacht minder belasting te betalen, is het vaak voordelig om nog dit jaar aftrekposten naar voren te halen. Uw inkomen kan omlaag gaan omdat u minder gaat werken of met pensioen gaat.

Inkomsten uitstellen

Probeer sommige inkomsten juist uit te stellen tot volgend jaar. Dat is onder meer aan de orde als u als zelfstandige geld verdient. U kunt bijvoorbeeld bepaalde opdrachten pas in 2019 uitvoeren. En mocht u worden ontslagen en een transitievergoeding krijgen, dan kunt u die misschien laten uitbetalen in 2019. Denk verder aan het uitstellen van uw pensioendatum. Daar zitten vaak wel haken en ogen aan, onder meer omdat het gevolgen kan hebben voor het nabestaandenpensioen.

Advies

Als u wilt profiteren van de belastingplannen van het kabinet kan een gecertificeerd financieel planner FFP u daarbij goed adviseren. Vraag tijdig advies, want sommige zaken – zoals het oversluiten van uw hypotheek – kunt u niet even snel regelen. Zeker in de laatste weken van het jaar hebben banken, notarissen en andere dienstverleners het vaak erg druk.