De belastingaangifte komt er weer aan, wat zijn de valkuilen?

19-02-2019 Vermogensopbouw

Vanaf 1 maart is het weer mogelijk om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dat is de aangifte over 2018. Hoewel het de afgelopen jaren gemakkelijker is geworden, omdat de belastingdienst al gegevens voor u heeft ingevuld, wil dat nog niet zeggen dat de informatie altijd klopt. Het is uw plicht om als belastingplichtige te controleren of de vooringevulde gegevens juist zijn en het is uw plicht om de aangifte volledig en juist in te vullen.

Belangrijke aandachtspunten

Altijd weer lastig is het invullen van de gegevens omtrent de eigen woning. Daarbij is het van belang om te weten of u fiscaal partner bent van elkaar. Bij gehuwd zijn ligt dat voor de hand, bij samenwoners ligt dat lastiger. Als u bijvoorbeeld gerechtigd bent tot elkaars pensioen, dan bent u fiscaal partner. En zo zijn er nog wat punten die u tot fiscaal partner kunnen maken. Waarom is dat belangrijk? Als fiscaal partner mag u ‘schuiven’ met de hypotheekrente. U mag de voordeligste route kiezen, daar waar de belastingaftrek het hoogst is. De belastingdienst raadt aan, dat als u fiscaal partner bent, gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting te doen, zodat u gemakkelijk kunt schuiven met de hypotheekrente.

Eigen woning en echtscheiding

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd, dan is het belangrijk te weten dat het huwelijksgoederenregime er anders uit ziet dan voorheen. Hebt u er niet voor gekozen om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen, dan trouwt u automatisch op huwelijksvoorwaarden. Dat was daarvóór precies omgekeerd. Dat betekent ook wat voor de eigen woning en voor de eventuele hypotheekrenteaftrek. Als u gaat scheiden, dan kan dit gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek. U kunt dan alleen voor belastingaftrek over de rente in aanmerking komen als u eigenaar van de woning bent en van de bijbehorende schuld. Let hierbij op de volgende punten: zorg ervoor dat u alle betalingsbewijzen bij de hand hebt en dat de daadwerkelijke betalingen zijn uitgevoerd volgens het echtscheidingsconvenant. Blijft een van de partners na de echtscheiding in de gezamenlijke eigen woning wonen en heeft die een deel van de eigendom? Dan geldt het andere deel als ‘ontvangen woongenot’. De blijvende partner geeft het ontvangen woongenot op als ontvangen alimentatie. De vertrekkende partner kan het betaalde woongenot aftrekken.

Hebt u uw hypotheek verhoogd?

Hebt u het afgelopen jaar, 2018, uw hypotheek verhoogd, let dan op het volgende bij de aangifte: Als er sprake is van aankoop van een nieuwe woning, dan kunnen de regels van de bijleenregeling een rol spelen. Kortweg gezegd: iedereen die een huis verkoopt waarop een hypotheek zat, heeft met een beetje mazzel overwaarde. Die overwaarde moet in een volgend huis worden gestopt. Over dat gedeelte krijg je geen hypotheekrenteaftrek. Nog een puntje van aandacht: als een lening is aangegaan voor het betalen van oversluitkosten of boeterente of bouwrente, dan is dat deel van de hypotheek niet aftrekbaar. Ook als met hypotheekgeld andere kosten zijn betaald, zijn die meestal niet aftrekbaar. In de door de belastingdienst vooringevulde aangifte staat een bedrag aan hypotheekrente genoemd. Let er op, dat u zelf moet controleren of alles wel daadwerkelijk hypotheekrente is. Het kan zijn dat een deel niet aftrekbaar is en het is uw taak om dit te controleren en eventueel te corrigeren.

Hebt u voor het eerst een huis gekocht?

Hebt u in 2018 voor het eerst een huis gekocht, dan is het belangrijk om een goed onderscheid te maken tussen aftrekbare kosten en niet-aftrekbare kosten. Taxatiekosten die nodig zijn om de hypotheek te krijgen zijn bijvoorbeeld wel aftrekbaar, maar bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning (de makelaarskosten) zijn dat niet. Laat u goed voorlichten voordat u de aangifte invult. Dit is slechts een greep uit de aandachtspunten die voor u van belang kunnen zijn bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Studiekosten, werkzaamheden buiten het eigen dienstverband om, persoonsgebonden aftrek zijn ook punten om goed bij stil te staan. Een gecertificeerd financieel planner kan u helpen om de belangrijke zaken bij de aangifte inkomstenbelasting juist en volledig in te vullen.