Belegt u voor pensioen of hypotheek? Let dan hierop!

Beleggen is een prima manier om vermogen voor een concreet doel op te bouwen. Maar voorkom dat u te veel risico loopt en check regelmatig of u nog op koers ligt.

Veel mensen beleggen met een concreet doel. Bijvoorbeeld om er de hypotheek mee af te lossen of om pensioen mee op te bouwen. De inleg wordt dan bijvoorbeeld belegd in een kapitaalverzekering of lijfrentepolis. Aan het eind van de looptijd worden de beleggingen verkocht en lost u uw hypotheek af of koopt u een pensioen aan.

Waardedaling
Wat veel mensen echter vergeten, is dat het belangrijk is om regelmatig de portefeuille tegen het licht te houden. Door te beleggen, behaalt u naar verwachting een veel hoger rendement dan met sparen. Keerzijde is dat u bij beleggen het risico loopt dat uw beleggingen in waarde dalen. Een waardedaling is geen probleem als u het geld op korte termijn niet nodig heeft. U heeft dan immers nog jaren de tijd om een slechte beursperiode uit te zitten en te wachten tot de koersen weer gaan stijgen. Als u een lange tijdshorizon heeft en u het geld pas over tien of twintig jaar nodig heeft, kunt u het zich veroorloven om risicovol te beleggen.

Tijdshorizon
Hoe lang uw tijdshorizon is, hangt af van de resterende looptijd van uw beleggingshypotheek, lijfrentepolis of andere financiële product. Voorbeeld: bij de start van uw hypotheek was de looptijd vaak 30 jaar, maar als de beleggingshypotheek al 25 jaar heeft gelopen, is de restende looptijd nog maar 5 jaar. Uw tijdshorizon is dan veel korter. Bij een kortere tijdshorizon past een ander risicoprofiel, omdat u dan niet langer de tijd heeft om een slechte beursperiode uit te zitten. Dan loopt u het risico uw risicovolle beleggingen te moeten verkopen terwijl de koersen laag staan.

Regelmatig checken
Omdat uw tijdshorizon steeds korter wordt, is het belangrijk om regelmatig te checken of het risicoprofiel van uw beleggingen nog wel passend is. Bij een lager risicoprofiel past een andere verhouding tussen risicovolle aandelen en ‘veiliger’ beleggingen als obligaties en liquiditeiten. Bij sommige aanbieders wordt het risico automatisch afgebouwd naarmate de einddatum in zicht komt, maar bij de meeste beleggingsproducten is dat niet het geval.

Is uw risicoprofiel nog passend?
Als u een beleggingshypotheek heeft of pensioen opbouwt met een lijfrente is het verstandig om regelmatig te (laten) toetsen wat het risicoprofiel van uw beleggingen is. En of dat risicoprofiel nog wel bij u past, gezien de resterende looptijd van uw hypotheek, lijfrentepolis, pensioenrekening of ander financieel product. Een gecertificeerd financieel planner FFP kan u hierbij goed adviseren. Bij de meeste banken, verzekeraars en andere aanbieders kunt u tegen lage kosten of zelfs kosteloos op elk moment switchen naar minder risicovolle beleggingen. Door tijdig actie te ondernemen, voorkomt mogelijk een flinke waardedaling van uw zorgvuldig opgebouwde kapitaal in het zicht van de eindstreep.