Tweede generatie in het familiebedrijf? Plan tijdig de overdracht van uw onderneming

Hoe regelt u de overdracht van uw bedrijf aan uw zoon, dochter of een ander familielid? Met een goede voorbereiding kunt u veel geld besparen. Stel, u bent ondernemer en u wilt op een gegeven moment de zaak verkopen of schenken aan uw zoon, dochter of een ander familielid. Dan komt de Belastingdienst al snel om de hoek kijken. U moet misschien zowel inkomsten- als schenkbelasting betalen.Tijdig actie ondernemen
Er zijn zeer interessante regelingen voor bedrijfsoverdracht in de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting. Maar om gebruik te kunnen maken van deze regelingen is het van groot belang u goed en vooral tijdig te laten adviseren.
In de eerste plaats krijgt u mogelijk te maken met een belastingclaim vanwege stakingswinst. Dat is het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde van uw bedrijf. Denk aan een pand dat voor minder in de boeken staat dan wat het waard is. Of goodwill.Er is niet alleen vaak sprake van stakingswinst als u uw bedrijf verkoopt, maar ook als u de onderneming schenkt. Al verdient u er niets extra’s aan, de Belastingdienst vindt dat er dan sprake is van stakingswinst. Over deze stakingswinst moet u in principe inkomstenbelasting betalen. Maar onder bepaalde voorwaarden hoeft dat niet. Als u uw bedrijf overdoet om niet of tegen een prijs onder de marktwaarde is ook sprake van schenkbelasting.

Kortom, bij de overdracht van uw bedrijf spelen allerlei mogelijke belastingclaims. Dat maakt zo’n bedrijfsoverdracht niet eenvoudig. U loopt zo het risico dat u bedrijfsonderdelen moet verkopen om uw onderneming over te dragen. Soms zelfs zal de overdracht vanwege de belastingclaim helemaal niet kunnen plaatsvinden. Omdat de overheid dit geen wenselijke situatie vindt, is er een aantal faciliteiten in het leven geroepen die de overdracht van een bedrijf moeten vergemakkelijken.

Doorschuifregeling
U kunt de betaling van belasting over de stakingswinst uitstellen door gebruik te maken van de zogeheten doorschuifregeling. Over een eventuele boekwinst hoeft u dan niet af te rekenen, maar schuift u door naar uw opvolger. In jargon heet dat: fiscaal geruisloos. Maar: er mag alleen een beroep op de doorschuifregeling worden gedaan als degene die uw bedrijf overneemt al minimaal 3 jaar in dienst is bij uw bedrijf of minimaal 3 jaar mede-ondernemer is.

Schenk- en erfbelasting
Het betalen van schenkbelasting kunt u voorkomen of beperken als u gebruik maakt van de bedrijfsopvolgingsregeling ofwel de BOR. U mag uw bedrijf tot een waarde van ruim een miljoen euro overdragen zonder dat er schenkbelasting hoeft te worden betaald. Zo kan uw bedrijf worden voortgezet zonder dat (deels) moet worden afgerekend met de fiscus. Boven de een miljoen euro (om precies te zijn: € 1.071.987) hoeft over slechts 17% van het meerdere te worden afgerekend. Bovendien krijgt de betaler maximaal tien jaar uitstel van betaling. Dit betekent dat bedrijven veelal zonder fiscale problemen kunnen worden overgedragen aan de volgende generatie.

Er gelden wel een paar regels
Als u uw bedrijf schenkt, gelden er onder meer de volgende regels:
Het moet om een echt bedrijf gaan en niet om een beleggingsmaatschappij of een spaar-BV;

  • U moet de onderneming zeker vijf jaar hebben gehad;
  • Uw opvolger moet zeker drie jaar in dienst van uw bedrijf zijn geweest. Daarbij zijn er overigens geen nadere voorwaarden gesteld aan het aantal uren dat wekelijks wordt gewerkt in dit dienstverband en aan de aard van de werkzaamheden.
  • De onderneming moet zeker vijf jaar door de overnemer worden voortgezet. Als u overlijdt terwijl u nog eigenaar van uw bedrijf bent, zijn de regels iets soepeler. Dan hoeft de opvolger niet langer dan een jaar in het bedrijf te hebben gewerkt.

De overdracht van uw bedrijf vereist een zorgvuldige en vooral tijdige planning. Ook op fiscaal gebied. Een gecertificeerd financieel planner FFP kan u daarbij helpen.