Besteedbaar inkomen meer omhoog dan blijkt uit loonstrookje

Het Nibud ziet voor het eerst sinds jaren dat veel huishoudens per maand meer overhouden dan het loonstrookje doet vermoeden. Dit komt door de stijging van de zorgtoeslag, een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de verhoging van het kind gebonden budget en de kinderbijslag.

Hoe zit dat bij u? Mocht u hier meer over willen weten neem dan contact op met Verstappen Financieel Advies. Hieronder volgen enkele voorbeeldberekeningen m.b.t. de koopkrachtontwikkeling over 2016.

Voorbeeldberekeningen koopkrachtontwikkeling 2016:

1. Alleenstaande ouder, 1 kind tussen de 0 en 12 (alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 20.000) + € 95
2. Paar, 2 kinderen tussen de 0 en 12 (alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 35.000) + € 66
3. Paar, 2 kinderen tussen de 0 en 12 (tweeverdieners, bruto jaarinkomens € 30.000 en € 15.000) + € 133
4. Paar (tweeverdieners, bruto jaarinkomens € 50.000 en € 35.000). + € 75
5. Paar 65+ (bruto jaarinkomens 2 x AOW + € 0 pensioen) + € 15