Bent u een risicogroep?

Een op de drie Nederlanders bouwt te weinig pensioen op om na hun pensionering het leven te kunnen leiden waarmee zij tevreden zijn. Dat betekent dat veel mensen hun levensstijl na hun pensionering zullen moeten aanpassen. Sommige groepen zijn hierbij oververtegenwoordigd. Tijdens de Pensioen3daagse, die wordt gehouden van 31 oktober tot en met 2 november, is er speciale aandacht voor deze risicogroepen. Risicogroepen zijn onder meer:

  • Mensen die zijn gescheiden.
  • Zelfstandig ondernemers en zzp’ers.
  • 35- tot 40-jarigen.
  • Arbeidsongeschikten.
  • Werkenden met een tijdelijk contract.

Dat bepaalde risicogroepen vaker dan gemiddeld een pensioentekort hebben, is twee jaar geleden uitgebreid onderzocht door de financiële toezichthouder AFM. De conclusie: van de risicogroepen heeft gemiddeld de helft een pensioentekort. Bij gescheiden mannen is dat 38 procent, bij flexwerkers 46 procent en bij zelfstandigen 58 procent.

Een iets gunstiger beeld ontstaat als naast AOW, pensioen en lijfrente ook rekening wordt gehouden met spaargeld, beleggingen en de overwaarde van de eigen woning. Dit zijn immers ook voorzieningen die voor de oude dag kunnen worden gebruikt, al moet de eigen woning dan misschien wel worden verkocht. Van de risicogroepen heeft dan 30 tot 35 procent op de oude dag een tekort.

De reden waarom veel mensen het probleem van een dreigend pensioentekort onderschatten, is tweeledig.

  1. Pensioen is ingewikkeld. Dat geldt voor werkgeverspensioen, maar ook de regels van een lijfrente, waarmee zelfstandigen meestal pensioen opbouwen, worden vaak als behoorlijk complex ervaren. Bovendien veranderen de regels regelmatig.
  2. Psychologische factoren als uitstelgedrag en onderschatting van het probleem.

Het onderschatten van het pensioen kan op termijn ingrijpende gevolgen hebben. Zeker omdat de lasten van veel ouderen zullen toenemen. Denk aan zorgkosten en de eigen bijdrage voor de langdurige zorg. Een risicofactor waar minder vaak aan wordt gedacht, is het feit dat de hypotheekrente voor veel mensen vanaf 2031 niet langer aftrekbaar is. Verder houden huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek er vaak geen rekening mee dat zij op de einddatum van de lening hun hypotheek zullen moeten aflossen. Wellicht kunnen zij de looptijd verlengen, maar het staat niet bij voorbaat vast dat de bank dit toestaat.

Wilt u weten hoe uw pensioen er voor staat? Ga dan naar de website van de Pensioen3daagse en check uw pensioen. Als u wilt laten doorrekenen of u na uw pensioendatum nog uitkomt, kunt u een gecertificeerd financieel planner FFP raadplegen. Hij of zij kan voor u berekenen of u op koers ligt. Is dat niet het geval, dan kunt u met hem of haar bespreken hoe u ervoor kunt zorgen de beoogde doelen alsnog te behalen.